Obchodný podmienky

Obchodní podmínky

TOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o.

Palackého 500

769 01 Holešov

Česká republika 

IČ: 27675068   DIČ: CZ27675068

nebo národní pobočka pro Slovensko, volí se dle obchodné zmluvy.

TOPTRADE SLOVAKIA,  spol. s r.o.

Bytčická 89

01009  Žilina

Slovenská republika 

IČ: 36393347   IČ DPH: SK2020098751

 

1. Registrácia a vstup do systému www.ttprod.sk

1.1. Vstup do internetovej prezentácie www.ttprod.sk je umožnený zákazníkovi
bez povinnosti registrácie.
 1.2. Pre objednanie tovaru alebo zistenie konkrétnej ceny je registrácia povinná.
 

2. Ceny, záruka na tovar a záväznosť objednávky

 2.1. Ceny u tovaru v systéme www.ttprod.sk sú záväzné, a to až do doby ich zmeny.
 2.2. TOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien a
to aj bez predchádzajúceho písomného, alebo iným spȏsobem vydaného oznámenia.
 2.3. Záruka na tovar je 2 roky.
 2.4. Odoslaná objednávka je záväzná.
 

3. Spȏsob platby

3.1. Platba za tovar objednaný prostrednictvom systému www.ttprod.sk je
realizovaná dobierkou za tovar.
 3.2. Spoločnost TOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o. si vyhradzuje právo
umožniť vybraným zákazníkom odber tovaru "na fakturu".
 3.3. Výber spȏsobu platby je celkom v kompetencii spoločnosti TOPTRADE
PRODUCTION spol. s r.o. a zákazníkom nevzniká žiadne právo si ho určiť.
 

4. Spȏsob dopravy

 4.1. Doprava tovaru k zákazníkovi je realizovaná spedičnou společnosťou. Na adrese
doručenia je v tomto případe potrebné zaistit v den doručenia prebratie tovaru v dobe
 od 8:00 - 17:00. Dopraviť tovar možno prípadne rozvozom firmy TOPTRADE
PRODUCTION spol. s r.o., možný je ale aj osobný odber.
 4.2. TOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o. mȏže aj bez predchádzajúceho upozornenia
zmeniť spȏsob doručenia.
 4.3. V prípade objednávky nad 165,- € bez DPH náklady na dopravu
tovaru hradí společnosť TOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o.
 

5. Zľavy

5.1. Registráciou do systému vzniká zákazníkovi právo na zľavu z bežných
cien. O výške zliav budete informovaný obchodným zástupcom.
 

6. Storno poplatky

6.1. V prípade, že zákazník už vyexpedovanú zásielku
stornuje/neprevezme, je povinenný uhradiť skutočné náklady na dopravu.
 

 


 

Reklamačný poriadok spoločnosti TOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o.

1. Záručné lehoty
 1.1. Spoločnosť TOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o. poskytuje na dodaný
tovar záruku v dlžke 2 roky od dátumu predaja.
 2. Záruka
 2.1. Záruka poskytovaná spoločnosťou TOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o. po
dobu záručnej lehoty sa vzťahuje na všetky materiálové a výrobné vady,
ktoré sa u dodaného tovaru a služieb vyskytnú v rámci záručnej lehoty.
 2.2. Záruka sa nevzťahuje na závady prevádzkového charakteru, ktoré u
dodaného tovaru alebo služieb vzniknú ich používáním iným spȏsobem,
ako je stanovené všeobecnými predpismi, ktoré spȏsob používania tovaru upravujú.
 2.3. Záruka se nevzťahuje na opotrebenie, alebo jeho poškodenie cudzím predmetom.
 2.4. Zo záruky je tiež vyjmutý tovar, ktorý bol používaný k inému účelu, alebo
iným spȏsobom ako je určené.
 2.5. Záruka nebude poskytnutá zákazníkovi v prípade, že sa nepreukáže
platným dokladom, potrebným k poskytnutiu záruky
3. Reklamácie
 3.1. V prípade, že sa na tovare či službách prejavia nedostatky, alebo vady
doporučuje spoločnosť TOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o. uplatniť
reklamáciu neodkladne, buď kontaktom so svojim obchodným zástupcom alebo
telefonicky na čísle +420 573394098
 


Kedy a ako mi bude objednaný tovar doručený?

Tovar bude dodaný podľa dohody so zákazníkom, štandartne do 72 hodín.
 

Aký je postup pri vybavovaní objednávky?

Po odoslaní objednávky príde zákazníkovi opis objednávky. Následne je
vyrozumený e-mailem, kedy a v akom termíne bude tovar doručený. V prípade, že
sa tento potvrdzujúci e-mail nepodarí doručiť, je zákazník kontaktovaný telefonicky.